Autorizované zkoušky


Zkouška z profesní kvalifikace je v současnosti nejvyšším typem zkoušky v daném oboru v rámci dalšího vzdělávání. Zkoušce nemusí předcházet žádná průprava ve vzdělávací instituci, zájemci musí na zkoušce prokázat znalosti v rámci kvalifikačního standardu uvedeném v Národní soustavě kvalifikací bez ohledu na to, jak znalosti nabyli (studiem, samostudiem, rekvalifikací, praxí aj.)
Národní soustava kvalifikací umožňuje každému, kdo má potřebné znalosti a dovednosti, aby složil zkoušku.

Po úspěšném absolvování zkoušky z takzvané profesní kvalifikace absolvent obdrží celostátně platné osvědčení, uznávané zaměstnavateli, personálními agenturami i profesními experty. 

Informace o Národní soustavě kvalifikací naleznete na http://www.narodni-kvalifikace.cz

Adiumentum s.r.o. a PhDr. Helena Zemánková, MBA   jsou v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) autorizovanou osobou pro provádění zkoušek profesní kvalifikace.

Seznam zkoušek profesních kvalifikací, kterých se lze v naší společnosti zúčastnit:

  • Personalista 62-007-N
  • Asistent 62-008-M
  • Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců 62-012-R
  • Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců 62-013-R
  • Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 62-014-R
  • Specialista pracovněprávních vztahů 62-018-R
  • Lektor dalšího vzdělávání 75-001-T
  • Kariérový poradce pro zaměstnanost (75-005-R)
  • Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu (75-004-R)
  • Kariérový poradce pro ohrožené, rizikoví a znevýhodněné skupiny obyvatel (75-002-R)

Zkoušky pravidelně realizujeme v Praze, v Mostě a dle zájmu i kdekoli v České republice.

Kontaktujte nás