Dopravně psychologická vyšetření


dle ZÁKONA č. 361/2000 Sb., O PROVOZU NA KOMUNIKACÍCH, VE ZNĚNÍ ZÁKONA č. 48/2016 Sb.

provádíme na těchto našich pobočkách, které jsou akreditované Ministerstvem dopravy ČR k provádění dopravně psychologických vyšetření podle §87a odst.4 zákona o silničním provozu:

K vyšetření potřebujete

  • doložit totožnost (občanský průkaz nebo cestovní pas)
  • přinést si s sebou nezbytné osobní pomůcky (brýle, naslouchadla apod.)
  • v případě žádosti o vrácení řidičského oprávnění doložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 
  • výpis z evidenční karty řidiče vydaný magistrátem


  • Vlastní vyšetření trvá cca 3 hodiny, proto by měl řidič přijít přiměřeně vyspalý a v dobré kondici.
  • Řidič nesmí být pod vlivem alkoholu, drog, léků ovlivňujících psychický stav.

Dopravně psychologická vyšetření realizujeme pouze na našem pracovišti v Mostě.