Zprostředkování zaměstnání a zaměstnanců


Zprostředkování zaměstnání a zaměstnanců provádíme na základě povolení ke zprostředkování zaměstnanců vydaném Úřadem práce ČR.


Zprostředkování zaměstnanců

Služby v oblasti zprostředkování zaměstnání jsou založeny na individuálním přístupu ke klientům. Vychází z identifikace potřeb klientů a zahrnují výběr, nábor a další potřebné činnosti (ověřování kompetencí, realizace assessment centre.)


Zprostředkování zaměstnání

Pokud máte zájem o některou pozici či zařazení se do databáze klientů o zprostředkování zaměstnání, zašlete nám profesní životopis a další požadavky na pozici.

Naše společnost se specializuje na vyhledávání zaměstnanců pro úrovně středního, vyššího a TOP managementu. Výběr kandidátů na specifikovanou pozici probíhá standardizovaným postupem.

Analýza pracovní pozice a profilu

Z popisu pracovní pozice, kterou obdržíme od klienta,  vytvoříme přesný popis kandidáta, který má být vyhledán.  Tento popis nám umožní provést cílený, přesný výběr kandidáta. 

Výběr z databáze Adiumentum s.r.o.

Databáze kandidátů naší společnosti čítá více než 4000 profilů kandidátů. Všichni kandidáti prošli přijímacím procesem, jehož součástí je i Assessment diagnostika. Díky tomuto postupu jsou na pozice vybíráni kandidáti, kteří splňují odborné kompetence, ale i osobnostní. Zájemce o kandidáta získá jeho profesní CV, škálu z assessment diagnostiky.

Krok 1. Probíhá velmi rychle, a zájemce dostává profily kandidátů do několika dnů. 

Vyhledání  e-recruimentem, inzercí na job serverech a pomocí přímého oslovení

Pokud není vhodný kandidát nalezen v databázi společnosti, nastupuje další metoda naší činnosti a to je, že dle typu pozice inzerujeme na pracovních portálech. Inzerci sami zpracováváme a s kandidáty, kteří reagují, spolupracujeme tak, že probíhá pohovor s assessment diagnostikou. Zájemce o kandidáta obdrží materiály o kandidátovi, shodné s kandidáty vyhledanými v databázi. Jen proces vyhledání je pomalejší a většinou je obdrží do několika týdnů.

Dále jsme schopni oslovit kandidáty osobně a i ti procházejí přijímacím pohovorem s assessment diagnostikou. 

Doporučení a prezentace kandidáta

Materiály vybraných kandidátů jsou předány kontaktní osobě objednatele a obsahují profesní CV, škálový výstup z assessmentu, případně zhodnocení jazykových a PC  dovedností a reference. Objednatel uvede, kteří kandidáti jej zaujali a dle domluveného postupu je připraven způsob jejich kontaktování či prezentace.

 

  • Při všech krocích vyhledávání zaměstnanců dodržujeme požadovanou mlčenlivost vůči objednateli a zákon o ochraně osobních údajů klientů. 
  • Vyhledávání kandidátů provádí společnost Adiumentum s.r.o. zdarma a objednatel hradí službu až, když si se z kandidáta stane zaměstnanec. Tímto chce společnost garantovat přesné a cílené výběry a způsoby zprostředkování zaměstnanců.

 

Naším cílem je rychle vyhledat vhodné kandidáty na požadované pozice a zprostředkovat je objednateli tak, aby mohli být zaměstnání v požadovaných termínech nástupu.